Co robi rzecznik patentowy? Kompendium wiedzy dla ciekawych.

Rzecznik patentowy to osoba zajmująca się ogólnie pojętą sprawą towaru i wszystkich kojarzonych z towarami kwestii – logo, nazewnictwa, oznakowań i tego typu spraw. Choć zwykle kojarzy się z pilnowaniem przynależności konkretnej osoby do określonego przedmiotu albo technologii, rzecznik ma sporo innych zadań, bo robi wszelkie czynności w imieniu swojego klienta – kompletuje stosowne zaświadczenia, upewnia się, czy nazwa, którą klient chciałby zgłosić do zastrzeżenia może uzyskać pieczęć urzędu patentowego i czy nie została wcześniej przez kogoś zgłoszona. Nie bez przyczyny określa się go nazwą zawodu zaufania publicznego.

rysunek techniczny
Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com
Osoba będąca rzecznikiem patentowym ma możliwość prowadzić sprawy w zakresie samodzielnie prowadzonej działalności w swojej kancelarii, jako ekspert w spółce, jak również może być pracownikiem korporacji albo pracować u prywatnego pracodawcy i reprezentować go kiedy tego wymaga. Człowiek będący rzecznikiem, który bardzo często z wykształcenia jest prawnikiem, może również występować przed sądami, kiedy materia dotyczy własności przemysłowej. Osobę będącą rzecznikiem w danym mieście łatwo znaleźć wklepując „rzecznik patentowy Gdańsk” albo „rzecznik patentowy Kraków”. Wśród wyników wyszukiwania poszukajmy osoby z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Mamy wtedy gwarancję, iż będzie mieć nie tylko potrzebną wiedzę z zakresu prawa, ale także sporą wiedzę o świecie. Właśnie przez to profesja ta jest specyficzna – fachowiec koniecznie musi mieć specjalistyczną wiedzę techniczną i musi orientować się w nowinkach technicznych. Samokształcenie w tej profesji to rzecz elementarna. Zwykle w pierwszej chwili rzecznik patentowy jest doradcą swoich zleceniodawców, wspólnie obmyśla i rozplanowuje kroki prowadzące do uzyskania praw do produktu, a w związku z tym, często już na początku współpracy ma dostęp do nieujawnianych tajemnic przedsiębiorstwa, idei, projektów i prototypów, które mogą stać się wynalazkami. W tej sytuacji każdy rzecznik patentowy w Gdańsku, Warszawa czy z innego znanego miasta - musi być uczciwy. Jeżeli posiadamy coś, czym na pewno musi zająć się rzecznik patentowy, niech nie będzie to byle jaka kancelaria patentowa Kraków (czytaj więcej) ma całkiem dużo ofert, dlatego warto poświęcić więcej czasu i wyszukać dobrą kancelarię, w której obsłuży nas rzecznik patentowy Kraków z pewnością ma tak wiele kancelarii, ponieważ instytut prawa na UJ wypuszcza w świat naprawdę zdolnych studentów i ludzi przygotowanych do tego, żeby otwierać indywidualne kancelarie.rzecznik patentowy
Autor: itupictures
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecznik patentowy – nie całkiem dobrze łączony wyłącznie z ustanawianiem patentów, ma wiele obowiązków, dlatego czasem konkretnym zadaniem zajmuje się cała kancelaria patentowa Kraków na pewno nie zawiedzie nas jeżeli chodzi o poziom prezentowany przez rzeczników patentowych i rezultaty ich pracy.