Współczesny egzamin maturalny

W dzisiejszych czasach egzamin maturalny przebiega zgoła inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Zmienił się zakres tematów, które do tego egzaminu powinno się opanować, a także system nauczania do matury. Wynika to na przykład z reformy edukacji, która wprowadziła szkoły gimnazjalne, a przy tym skróciła czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych o rok.

Jak skutecznie nauczyć się języka polskiego?

Wielu ludzi z różnych krajów świata twierdzi, że polszczyzna jest jednym z trudniejszych języków na Ziemi. Wynika to zarówno z skomplikowanej gramatyki, jak i z wymowy, która obcokrajowcom sprawia wiele problemów. Nawet samym obywatelom Polski czasami ciężko jest całkowicie opanować niektóre reguły gramatyczne czy pisownię i wymowę części określeń. Problematyczna może być ilość przypadków, która w języku polskim jest wyjątkowo duża.

Czy rodzimy język jest rzeczywiście ciężki do nauki dla imigrantów?

Powszechnie uważa się, że język polski dla obcokrajowców jest bardzo skomplikowany. Nam, Polakom, ciężko odnieść się do tej opinii, albowiem przez to, że posługujemy się tym językiem, na co dzień, nie będziemy obiektywni. Od czasu do czasu tylko na tym się łapiemy, że mówimy po polsku jakiś wyraz i nie mamy pewności, czy wymawiamy je poprawnie. Zresztą, wystarczy rozwiązać jakiś gramatyczny test, by zobaczyć, że nawet dla nas, język polski jest raczej trudny. A co dopiero dla obcokrajowców.

Czy powiemy jak będzie wyglądała matura 2017?

Jeżeli zbliża się do końca edukacja w szkole średniej, niezbędne będzie zatwierdzenie, czego wszyscy się przez ten czas uczyli, a to potwierdzenie później, będzie przekładać się na możliwość uzupełniania nauki na studiach.