Czy dziecko powinno się uczyć języków obcych

W obecnym świecie każdy człowiek, któremu śni się odniesienie sukcesu w dobrze płatnej profesji, powinien dobrze posługiwać się językiem angielskim. Dlatego w szkołach nauka mowy Szekspira jest powszechna – to przyszłościowe posunięcie krajowych decydentów. Sprawdzian z języka zagranicznego pojawia się na egzaminie dojrzałości – większy odsetek rodzimej młodzieży wybiera zdawanie języka Szekspira.