Ogromnie duża dokładność strategii badania ndt i miarodajność rezultatów badania postawiła ją na i znaczącej pozycji w strategiach używanych przez przemysł lotniczy, jądrowy, kosmiczny, chemiczny, czy mechaniczny.

testy ndt

Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Badania ndt to postępowanie nieniszczące jakie pozwalają na kontrolę stanu istniejącej konstrukcji, oraz dokonywanie prognostyki dotyczącej jej odporności, diagnostyki bezpiecznego użytkowania. Najistotniejszą wartością NDT jest możliwość ustalenia parametrów i dokładnego opisu fizycznego badanego materiału na wszelkim etapie tworzenia. badania (zweryfikuj te opinie) ndt umożliwiają wykrycie nieciągłości materiałowych w badanym artykule, połączeniu, urządzeniu, bądź jego oprzyrządowaniu bez wywołania zmian ich właściwości użytkowych. Przeprowadzanie testów nieniszczących na wszelkim etapie sporządzania, bądź użytkowań, umożliwia zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa – porównaj wymagań powiązanych z jakością surowców, styków, produktów sprawia, iż badania ndt są coraz częściej używane w przebiegach wytwórczych, również w eksploatacji narzędzi technicznych. badania (kliknij odnośnik) metodą prądów wirowych są najmniej aktualnie znaną metodą badań spośród sześciu kluczowych. Procedura prądów wirowych jest metodą powierzchniową. Badane mogą być wyłącznie wyroby metalowe generalnie na głębokość od paru do kilkunastu milimetrów. Strategia prądów wirowych polega na wywieraniu labilnego pola elektromagnetycznego w badanym artykule i przyjmowaniu reakcji towaru poprzez sondę badawczą.

Badania ndt metodą prądów wirowych pozwala na wykrywanie rys w surowcach struktur lotniczych, w detalach części maszyn i złączach. Wykorzystywana jest powszechnie do badania rurek wymienników ciepła w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych, w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, cukrowniczym, papierniczym i spożywczym. Podczas badania jednorodności rurek szacowane są niedobory grubości ścianek powstałe w wyniku erozji, albo korozji, lokalizowane są wtrącenia obcego metalu, perforacje i szczeliny. Badania ndt stosują strategie, jakie nie wpływają na predyspozycje wytrzymałościowe i eksploatacyjne badanych struktur.

Źródło: