Konieczność różnego rodzaju kursów dokształcających jest w ostatnim czasie bardzo duża. Dotyczy to zwłaszcza biznesmenów, którzy pragną swoją działalność poprawiać i usprawniać. Aby być w stanie do tego dojść, na świecie wymyśla się dużo różnego rodzaju zasad, dzięki którym dana osoba jest w stanie stale podnosić własne kwalifikacje, a do tego także zdobywać potrzebne doświadczenie. Szkolenia są szczególnie znaczące, gdy odnoszą się do osób zarządzających firmą. Zarządzanie to oznacza bowiem również zarządzanie ludźmi, tę firmę tworzącymi.

Do tej sztuki potrzeba z kolei wielu określonych zdolności. Część z nich niektóre osoby posiadają z natury, są to bowiem tego rodzaju przymioty jak umiejętności przywódcze, wyrozumiałość i stanowczość w połączeniu z umiejętnością dopasowywania się. Wiele cech jednak wymaga długotrwałego wdrażania i uczenia się. Do takich celów stworzono więc szkolenia dla menedżerów. Jednym z poziomów tej swego rodzaju edukacji jest zdobycie etapu zwanego Green Belt – .

Przebieg szkolenia

szkolenie

Autor: Heinrich-Böll-Stiftung
Źródło: http://www.flickr.com

Szkolenia green belt obecnie można ukończyć w dużej liczbie różnych miejsc. Ogromnie istotne jest, by prowadziła je osoba wyspecjalizowana i wykształcona. Najczęściej jest to więc człowiek znajdujący się na etapie black belt, czyli na etapie o wiele wyższym niż etap osiągany w czasie szkolenia. Tego rodzaju szkolenie umozliwia określonej osobie powolne wdrażanie się w zarządzanie w biznesie. Oczywiście nie ma tu jeszcze mowy o zarządzaniu całą firmą, każdy proces tego typu trzeba bowiem zaczynać od mniej znaczących elementów. Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat, zatwierdzony przez międzynarodowych specjalistów.

Dlaczego „black belt”?

Nazwa przedstawionego poziomu umiejętności, a także szkoleń z tego zakresu nie była wybrana przypadkowo. W pierwszej kolejności powinno się wspomnieć, iż nazwa ta została stworzona przez podobieństwo do rozmaitych sztuk walki, takich jak przykładowo karate, w których również uzyskuje się kolorowe pasy (malowanie pasów parkingowych) w zależności od etapu. W cechach związanych z biznesem pas ten ma wymiar symboliczny, unaocznia drogę, którą określona osoba odbyła od początku aż do czarnego pasa, który jest poziomem najwyższym.