Praca jako opiekun osób starszych w praktyce jest niezwykle zajmująca i odpowiedzialna. Osoba zajmująca się ludźmi w starszym wieku ma na celu zabiegać nie tylko o stan ich zdrowia, ale również pomagać im w codziennym życiu. Zakres odpowiedzialności opiekunów bywa bardzo różny. Mnóstwo zależy przede wszystkim od stanu zdrowia czy kondycji ludzi starszych, jak również miejsca pracy.

Kwalifikowany opiekun osoby starszej w głównym stopniu pomaga seniorowi utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przygotowywać regularne posiłki czy dawkować leki. W sytuacji ludzi chorych czy niepełnosprawnych niejednokrotnie niezbędne jest również robienie zastrzyków, zmiana opatrunków czy codzienna rehabilitacja. Niezwykle istotne jest także, aby opiekun kontrolował stan zdrowia podopiecznego. Do jego zadań należy zwłaszcza regularna kontrola stanu zdrowia seniora.

Zadaniem opiekuna jest nierzadko także pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu oraz w wykonywaniu typowych zajęć domowych, takich jak chociażby gotowanie lub robienie zakupów. Może dodatkowo zajmować się on załatwianiem wszelkich spraw poza domem, np. zakupem lekarstw czy regulowaniem rachunków. Niejednokrotnie opiekun planuje także czas wolny osobie starszej. Bardzo istotne jest, aby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w codziennym życiu.

W zawodzie opiekuna bardzo ważna jest jednak przede wszystkim empatia i wyrozumiałe podejście do drugiego człowieka. Nie mniej jednak, należy zabiegać także o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

właściwą edukację. Jeśli chcesz być zawodowym opiekunem osób starszych, masz szansę wybrać szkoły dla osób ze średnim wykształceniem, które gwarantują kształcenie w tym kierunku. Dzięki właściwej szkole policealnej lub też kursom specjalistycznym masz szansę zyskać konieczną wiedzę dotyczącą podstawowej opieki medycznej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu instytucjach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być również wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób prywatnych. Bardzo dużo opiekunów medycznych szuka przy tym zatrudnienia nie tylko w kraju, ale również za granicą.