Rynek pracy podlega stałym przekształceniom wypływającym m.in. z przemian demograficznych , z dynamicznego rozkwitu nowych technik a także umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Składniki te kształtują profesje przyszłości – zawody, których przedstawiciele będą poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Dopasowanie ścieżki edukacji do potrzeb rynku w dużym stopniu zwiększa szanse na odszukanie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym fachu.

edukacja

Autor: shho
Źródło: http://www.sxc.hu

Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych fachowców. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status będzie dobór należytego kierunku studiów, który pomoże pozyskać zawód z przyszłością. Sektory, w których odnotowuje się duże zapotrzebowanie na pracobiorców, to między innymi: sektor IT, sektor bankowy, gałąź e-marketingu. Szczególnie w branży IT mamy do czynienia z tzw. rynkiem aspiranta, co oznacza, że popyt na pracowników przekracza ich podaż. Inne zawody z przyszłością to między innymi coach a także pedagog starszych osób. Poza pracobiorcami umysłowymi określonych branż, brak także wykwalifikowanych pracobiorców fizycznych: mechaników, hydraulików, spawaczy. Według sprawozdań przedstawiających sytuację na krajowym rynku pracy, są oni jednymi z bardziej poszukiwanych fachowców. Wyselekcjonuj dla siebie kursy zawodowe Wrocław (np: Problemów ze odszukaniem dobrze płatnej pracy nie będą mieć więc specjaliści powiązani z programowaniem, technikami teleinformacyjnymi. Już teraz pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na profesjonalistów od spraw finansowych, co wynika między innymi z coraz to węższych specjalności w owym sektorze. Jak zaznaczają znawcy rynku, odszukanie dobrego finansisty jest skomplikowanym zadaniem. Równocześnie są oni wysoko opłacani, toteż jest to praca z przyszłością – znakomicie płatana oraz poszukiwana.

praca

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Konsultanci i coache to zawody przyszłości – z ich wsparcia będą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze różnych branż. Coraz większe zaciekawienie usługami coachów oraz konsultantów wypływa z następujących elementów: Na dzisiejszym rynku pracy rozwinięte kompetencje miękkie podnoszą wartość prawdopodobnego pracobiorcy – od zatrudnionych oczekuje się m.in. zdolności kooperacji w grupie, rozstrzygania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, a od kadry wyższego szczebla zdolności zarządzania zespołem oraz motywowania pracowników. Poniektóre szkoły policealne Wrocław oferują edukowanie w powyżej opisanych kierunkach: .