Ostatnio coraz częściej można się spotkać z określeniem „coaching”. Wciąż jednak stosunkowo niewielka grupa osób wie, co ten zwrot oznacza. Coraz więcej mówi się i pisze o coachingu, tak samo jak coraz większa liczba osób wykorzystuje tego rodzaju usługi. Mówiąc ogólnie coaching to zestaw rozmaitych czynności, mających na celu rozwój określonych cech u danej osoby.

pomysł

Autor: Tsahi Levent-Levi
Źródło: http://www.flickr.com

Jednostką coachowaną może być pojedynczy człowiek lub więcej osób, przykładowo cała firma. Coaching w biznesie jest poza tym jednym a najczęstszych rodzajów tego procesu. W tej sferze bowiem ogromnie ważne jest kładzenie nacisku na umiejętności i sukcesy jednostki, które są częścią składową powodzenia całego przedsiębiorstwa. Ważne jest więc, by przywiązywać wagę do rozwoju pojedynczych osób i zachęcać je do poprawiania swoich zdolności. O zainteresowaniu tym procesem świadczyć może spora częstotliwość wyszukiwania fraz w rodzaju „coach Warszawa” na stronach internetowych.

Walka ze stresemIstotnym działaniem związanym bezpośrednio z coachingiem są rozmaite metody przeciwdziałania efektom stresu. Stres jest elementem współcześnie ogromnie rozpowszechnionym, a jego skala ciągle wzrasta. Może doprowadzić niekiedy do różnorodnych zaburzeń psychologicznych, a czasem także do poważnych chorób. Stres najczęściej wiąże się z prowadzeniem szkodliwego trybu życia, na czele ze stałym pośpiechem i niebezpiecznymi nawykami. Coaching bywa pomocny w wykluczeniu takich nawyków, a przynajmniej w zmniejszeniu ich zasięgu. Coach to osoba, która powinna pomóc klientowi określić, jakie elementy wywołują w nim stres i pomóc z nimi walczyć – dowiedz się więcej.

Różne sposoby postępowania
Coaching w tradycyjnym pojmowaniu oparty jest w pierwszej kolejności na bezpośrednim spotkaniu coacha z klientem. Konwersacja taka w dużej mierze opiera się na pytaniach, które pomagają klientowi dojść do odpowiednich wniosków. Bardzo ważne w coachingu jest to, by takie spotkania odbywały się w miłej, pełnej wzajemnego szacunku atmosferze. W takich warunkach klient jest bardziej odprężony i skory do szczerej rozmowy. W ostatnim czasie stworzono również metody o bardziej nowoczesnym charakterze. Rozmowy z coachem przebiegają na przykład za pośrednictwem Internetu, przy pomocy programu Skype.