W logice, która jest obowiązkowa na wielu kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są określone zasady. Nauka ta mówi o klarowności oraz stosowaniu jasnych wzorców. To właśnie z takich powodów w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest lub może być logiczne. Pewne nazwy można negować, wówczas ma miejsce tak zwana negacja. Określone nazwy w logice to wyrazy czy wyrażenia. Pełnią one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot lub orzecznik.

Do czego odnosi się konotacja w logice?

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja. Jej pewnego rodzaju przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę całkowity zbiór powiązanych desygnatów danej nazwy. Konotowane są szczególnie cechy, którymi odróżnia się dana nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które opiera się na dokładnie określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Negacja – znaczy w nieskomplikowany sposób na czym to polega

Bardzo istotną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Rozmaite nazwy można negować. Biorąc pod lupę funkcje logiczne, np. negowania oraz to jak wciela się ją w życie, możemy stwierdzić, że dana nazwa może podlegać zaprzeczeniu. W logice można używać tak zwanej potrójnej, jak i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie znaczący w każdej nazwie jest desygnat, to znaczy przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Jakie są najistotniejsze reguły logiki?

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod uwagę nie jedynie desygnaty, jednak w szczególności kolejne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różnego typu poduszki, jakie tylko dana osoba jest w stanie sobie wyobrazić. Gdy chodzi o funkcję taką jak konotacja, wskazać należy pewien zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy.

Źródło: www.tautologia.pl