Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak kontakt z tą dyscypliną w późniejszych stadiach przyswajania wiedzy. Większość podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno ścisłych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki. Nauka ta jest zasadniczym instrumentem wnioskowania stosowanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku na studiach wyższych. Studenci kierunków humanistycznych poznają logikę w aspekcie filozoficznym, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, natomiast studenci kierunków ścisłych rozwijają swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.

Fundamenty:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Fundament logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są wyrażane w formie przypominającą działania matematyczne. Wyrażenie może przybrać zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Zainteresowały Cię informacje nursery wroclaw podane w tym poście? Niezwykle miło więc będzie nam podzielić się z Tobą następnymi tekstami. Oczekujemy na opinię!

Dopiero wówczas można rozważać zależności łączące zdania składowe. Przykładową podstawową zależnością w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wówczas, gdy obie części składowe są prawdą. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnie wybranego wyrażenia, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe zdanie też będzie fałszywe.

Wykorzystanie w praktyce:

Wiele osób jest zdania, że logika jest trudnym sposobem prezentowania rzeczy łatwych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest nauką szeroko stosowaną chociażby przez fachowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Wpojenie syntetycznemu umysłowi najważniejszych zasad, które dla przeciętnego człowieka są dość oczywiste, jest ogromnie długotrwałym i zawiłym zajęciem. Komputer obdarzony tego rodzaju inteligencją poza logicznym ocenianiem danych pobieranych z otoczenia, musi być w stanie przeprowadzać skomplikowane operacje.

Jak się bowiem okazuje, powtórzenie schematu ludzkiego rozumowania jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga ustalenia od nowa wszelkich zależności, takich jak omówiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci urządzenia i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.