Obecnie matura wygląda zgoła inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Zmienił się zakres wiadomości, jakie do tego testu trzeba umieć, jak również system nauczania do egzaminu maturalnego. Bierze się to między innymi z reformy edukacji, która wprowadziła gimnazja, a przy tym skróciła czas nauki w liceum do trzech lat.

Dlatego przygotowania do egzaminu maturalnego muszą skończyć się w krótszym okresie czasu. Wielu ludzi twierdzi, że poprzedni system jest bardziej korzystny, a stara matura (CN – kursy matura) była testem na o wiele wyższym poziomie. Nie jest to stuprocentowo prawdą. Współczesna matura kładzie bowiem nacisk na posiadanie innych wiadomości niż egzamin starego typu. Następną różnicą jest powstanie szerokiego wyboru opracowań typowo maturalnych takich jak „angielski kurs do matury”, które mają ułatwić uczniowi przyswajanie koniecznej wiedzy poza murami szkoły.

Język polski

Przygotowania do matury

Autor: Jixar
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli chodzi o odstępstwa pomiędzy starą a nową maturą, zazwyczaj za przykład podaje się język polski. Egzamin ustny z języka polskiego różni się bowiem znacznie od swojej poprzedniej wersji. Kiedyś opierał się on na losowaniu pytań z udostępnionej puli, a następnie na odpowiedzi na pytania w sposób ustny. Aktualnie matura (matura informatyka) z tego przedmiotu opiera się na własnoręcznym opracowaniu przez ucznia prezentacji. Zagadnienia są proponowane przez wychowawców, młodzi ludzie mogą również tworzyć własne, które muszą być zaakceptowane. Sam egzamin to wygłoszenie prezentacji przed grupą ludzi, najlepiej z zastosowaniem pomocy w postaci prezentacji multimedialnej, plansz i innych.

Przygotowania do matury

Obecny system edukacji w większości przypadków owocuje tym, że w szkole ponadgimnazjalnej w ciągu dwóch lat realizuje się typowy program zajęć, a dopiero w trzeciej klasie zaczynają się przygotowania typowo maturalne. W ramach przygotowań organizuje się rozmaite lekcje fakultatywne z przedmiotów, z których młodzi ludzie zdają maturę. Ponadto można także korzystać ze specjalnych książek, których powstaje bardzo dużo z różnych dziedzin. Kurs maturalny z matematyki może przydać się wielu osobom, szczególnie że obecnie jest ona przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich. Wielu uczniów decyduje się również na korzystanie z korepetycji w celu podniesienia poziomu umiejętności z różnych dziedzin.