Dzisiejszy, niezwykle wymagający dla młodych ludzi, rynek pracy, nie daje złudzeń, iż największe perspektywy na ambitną i dobrze płatną pracę, mają osoby błyskotliwe, dysponujące wieloma użytecznymi umiejętności oraz z chęcią poszerzające osobiste kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych kursach.

Nie zadziwia wobec tego fakt, że coraz większa ilość przedsiębiorstw chętnie przeznacza swoje fundusze w szkolenia dla pracowników.

szkolenia

Autor: Silicon Beach Training
Źródło: http://www.flickr.com

Być może trzeba jednak pomyśleć o dokształcaniu się prędzej i, dzięki dokumentowi ze szkoleń takich jak cobit5 czy prince2, jeszcze bardziej zachęcić przełożonego do zatrudnienia.

Cobit5 – (link do strony) zbiera bieżące zalecenia stowarzyszenia ISACA w obszarze nadzoru i zarządzania IT. Takie szkolenie pozwoli ci uzyskanie odpowiedzi na wątpliwość, w jaki sposób pozyskać cele strategiczne i korzyści dla firm przy pomocy wydajnego i innowacyjnego użycia technologii informacyjnych. Pożytkiem dla firmy będzie z kolei pozyskanie pracownika, który, dzięki praktycznej możliwości użycia Cobit5, utrzyma dobrą jakość informacji wkorporacji. Zaś (przykład szkolenia prince2) ułatwi ci zapoznanie się z metodyką efektywnego zarządzania projektami w sterowalnym środowisku. Szkolenie prince2 bazuje na całościowym zaznajomieniu się z terminami, nauczeniu sięmetod administrowania projektu zgodnie zmetodyką prince2, pozyskaniu możliwości szacowania, jakie zyski osiągnie przedsiębiorstwo robiąc projekt zgodny z prince2), a także zyskaniu wiadomości na temat modelu podejmowania decyzji w projekcie. Dla firmy niezwykle ważny byłby fakt zatrudnienia pracownika, który umiałby dopasować odpowiednie fragmenty metodyi prince2 do danych sytuacji w projekcie.

Wyżej scharakteryzowane szkolenia przy ówczesnych realiach na rynku pracy stanowią możliwość dostania cennej, ciekawej i dobrze płatnej pracy. Obok znajomości języków obcych dokumenty te bezsprzecznie przemawiają na twoją korzyść podczas procesu rekrutacji. Dlaczego więc nie dopomóc losowii nie wybrać się na któryś z nich? Pamiętaj, to inwestycja na przyszłość, która będzie procentować.