Przed jakąkolwiek zmianą ustawy w Prawie o ruchu drogowym, w szkołach jazdy generują się bardzo duże kolejki. Jest tak z tego powodu, że ludzie obawiają się, że nowe unormowania będą jeszcze bardziej restrykcyjne niż te aktualne.

monitoring domu
monument

Autor: Pedro Ribeiro Simões
Źródło: http://www.flickr.com
I przeważnie tak właśnie jest.
JeDNAk nowe przepisy nie są dlatego, żeby utrudnić życie kierującym. Tworzy się je z tego powodu, że mają na celu poprawiać bezpieczeństwo na naszych ulicach. Warto zatem wspomnieć, że przy wspomnianych ośrodkach przeprowadzana jest nauka jazdy także dla osób, jakie już od długiego czasu posiadają stosowny dokument. Szkoły te prowadzą szkolenia odnoszące się do jazdy w ciężkich uwarunkowaniach drogowych. Wykonują to na szczególnie wyznaczonym miejscu, gdzie jest zainstalowana np. płyta poślizgowa. Warto również dodać, że wytwórcy szybkich samochodów przed przekazaniem klientowi danego auta, kierują go do specjalnego ośrodka, w którym ma on możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. To mogłoby w ekstremalnych wypadkach nawet uratować życie człowieka. Ponieważ wcale nie jest wiadome czy jakieś dziecko nie wybiegnie nagle na szosę albo osobnik pijany nie wtargnie nagle na trasę w miejscu niedozwolonym dla pieszych.
Powszechnie dostępna autostrada, nawet tego typu, na jakiej nie ma ograniczeń prędkości, nie służy do uczenia jazdy. Takie ośrodki mogą prowadzić przeszkolenia dla osób, które chcą pracować jako profesjonalni kierowcy. Powinny oni odbyć między innymi szkolenie o nazwie Kwalifikacja wstępna.

Zależnie od wieku oraz posiadanych certyfikatów, rozróżnia się 4 rodzaje kursów z przedziału kwalifikacji: wstępna, początkowa przyspieszona, wstępna uzupełniająca oraz wstępna przyspieszona uzupełniająca.